top of page

Experience the complete 24/7 feeling of Strijp-S during ‘De Nacht van Strijp-S’. On 2 to 3 September, many entrepreneurs, institutions and restaurants will open their doors to present themselves at Strijp-S.
In addition to the above groups, residents and other interested parties can also contribute to, for example, the (evening) market or set up their own initiative.

 

Beleef het complete 24/7 gevoel van Strijp-S tijdens ‘De Nacht van Strijp-S’. Op 2 t/m 3 september openen vele ondernemers, instellingen en restaurants hun deuren om zich te presenteren op Strijp-S. Naast bovenstaande groepen kunnen ook bewoners en andere geïnteresseerden een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de (avond)markt of een eigen initiatief opzetten.

do you want to join the night?

We will contact you with further instructions if the activity you are planning meets the guidelines of De Nacht van Strijp-s.

bottom of page